Navigácia

Obsah

Pamiatky

rímsko kat. kostolRímskokatolícky kostol sv. Ladislava, jednoloďová stavba s polkruhovo ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z roku 1899, vznikla na staršom základe. Kostol bol obnovovaný v roku 1949. Svätyňa kostola je zaklenutá valenou klenbou, loď krížovou klenbou s medziklenbovými pásmi. Oltár a organ pochádzajú z konca 19. storočia. Jednoduchú fasádu tvoria lizénové rámy a polkruhovo ukončené okná.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, baroková stavba z konca 18. storočia.