Fiľakovské Kováče - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 4. 2021

Zmluva o dielo

7/2021

60,00 EUR šesťdesiat

Ing. Renáta Sekeráková

Obec Fiľakovské Kováče

29. 3. 2021

Kúpna zmluva

6/2021

335,22 EUR tristotridsaťpäť

Obec Fiľakovské Kováče

Potraviny Kačka,s.s.

15. 3. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

1

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

Štatistický úrad SR

12. 3. 2021

Mandátna zmluva

5/2021

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

JUDr.Timea Bödőková

8. 3. 2021

Rámcová kúpna zmluva

4/2021

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

Simon-Styl, 120, 980 44 Lenartovce

5. 3. 2021

Kúpna zmluva

3/2021

854,59 EUR osemstopäťdesiatštyri eur 59/100

Obec Fiľakovské Kováče

Potraviny Kačka,s.s.

12. 2. 2021

Kúpna zmluva

9928146745

9,90 EUR deväť

Obec Fiľakovské Kováče

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

12. 2. 2021

Kúpna zmluva

9928069516

59,90 EUR päťdesiatdeväť eur

Obec Fiľakovské Kováče

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

10. 2. 2021

Odchyt túlavých psov

Dodatok č.1 ku zmluve č.3/2020

72,00 EUR dedemdesiatdva

Regionálne centrum Slobody zvierat v LC

Obec Fiľakovské Kováče

21. 1. 2021

Zmluva o zbere a zneškodňovaní odpadu podliehajúceho osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

2/2021

10,00 EUR desať eur za kg

Martin Hromek-MH Marketing

Obec Fiľakovské Kováče

29. 12. 2020

CSEMADOK Fiľakovské Kováče

1/2021

2 300,00 EUR dvetisíctristo

Csemadok ZO

Obec Fiľakovské Kováče

29. 12. 2020

Stredoslovenská distribučná a.s.

Z-D-2020-001827-00

nula

Stredoslovenská distribučná,a.s.

Stredoslovenská distribučná,a.s.

27. 11. 2020

Zmluva o dielo

03/2020

17 880,00 EUR sedemnásťtisícosemstoosemdesiat

ELIB s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

27. 11. 2020

Zmluva o výpožičke ( SODB )

11/2020

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Štatistický úrad SR

13. 11. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-16-11-2020-SK

590,00 EUR päťstodeväťdesiat

Obec Fiľakovské Kováče

Galielo Corporation s.r.o.

13. 11. 2020

Kúpno-predajná zmluva

10/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

PEKAREN s.r.o., Športová 2, 98511 Halič

23. 10. 2020

Zmluva o dielo

2/2020

31 797,19 EUR tridsaťjedentisícsedemstodeväťdesiatsedem

Milan Goljan

Obec Fiľakovské Kováče

16. 10. 2020

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu

SC2020/SBA/222

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

MET Slovakia,a.s.

14. 10. 2020

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

3/2020

42,00 EUR štyridsaťdva

Obec Fiľakovské Kováče

Regionálne centrum Slobody zvierat v LC

12. 10. 2020

Zmluva o zabezpečení projektového manažmenatu

9/2020

800,00 EUR osemsto

Fénnix s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

29. 9. 2020

Zmluva o duálnom vzdelávaní

006/2020/SDV

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Obchodná akadémia Lučenec

18. 9. 2020

Kúpna zmluva

8/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

Ing. Slavomír Kučera, 119, 986 01 Fiľakovské Kováče

18. 9. 2020

Rámcová kúpna zmluva

6/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

Soldanus Group s.r.o., 1991, 984 01 Lučenec

18. 9. 2020

Zmluva o zabezpečení stravy pre ZŠ a MŠ0 Šávoľ

5/2020

Neuvedené

Obec Šávoľ

Obec Fiľakovské Kováče

28. 8. 2020

Zmluva na prenájom sály

7/2020

40,00 EUR štyridsať

Rácová Ida

Obec Fiľakovské Kováče

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 72