Fiľakovské Kováče - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 3. 2022

Kúpno-predajná zmluva

4/2022

1 093,60 EUR jedentisícdeväťdesiattri eur a 60 eurocentov

Veronika Hustinová

Obec Fiľakovské Kováče

30. 3. 2022

Licenčná zmluva

3/2022

325,00 EUR tristodvadsaťpäť eur

Obec Fiľakovské Kováče

TENDERnet s.r.o., M.R. Štefánika 33/836, 010 01 Žilina

25. 3. 2022

Zmluva o spolupráci

4-1/2022

Neuvedené

Obec Tomášovce

Obec Fiľakovské Kováče

23. 3. 2022

Zmluva o dielo

2022030802

2 200,00 EUR dvetisícdvesto

Profilaxis Found OZ, Lazovná 69, 974 00 Banská Bystrica

Obec Fiľakovské Kováče

1. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní služby

02/2022

nula

Ekronn s.r.o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

19. 1. 2022

Zmluva o obchodnej spolupráci

1/2022

Neuvedené

Adria Gold Slovakia, spol. s r.o., Šávoľská 324/3, 986 01 Fiľakovo

Obec Fiľakovské Kováče

19. 1. 2022

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Fiľ.kováče na rok 2022

OcUFK/250/2021

2 500,00 EUR dvetisícpäťsto

Csemadok ZO

Obec Fiľakovské Kováče

27. 12. 2021

Dodatok č.4 o poskytovaní audítorských služieb

4

720,00 EUR sedemstodvadsať

Obec Fiľakovské Kováče

D.E.A. AUDIT s.r.o., Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec

27. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

51/2021/ZoNFP

4 800,00 EUR štyritisícosemsto eur

Obec Fiľakovské Kováče

INSUCCOR s.r.o.

20. 12. 2021

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek KO

26 21 01

Neuvedené

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

20. 12. 2021

Rámcová kúpna zmluva

22/2021

Neuvedené

Simon-Styl, 120, 980 44 Lenartovce

Obec Fiľakovské Kováče

15. 12. 2021

dodatok č.2

2

Neuvedené

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

15. 12. 2021

Dodatok č.1

1

Neuvedené

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

21. 10. 2021

Zmluva o nájme plochy na reklamné účely

21/2021

200,00 EUR dvesto eur

Obec Fiľakovské Kováče

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

21. 10. 2021

Zmluva o spolupráci

18/2021

120,00 EUR jednostodvadsať eur

Obec Fiľakovské Kováče

Komunálna poisťovňa, Horná 25, 974 01 Banská Bystrica

21. 10. 2021

Sponzorská zmluva

17/2021

300,00 EUR tristo eur

Obec Fiľakovské Kováče

Klas, s.r.o.

12. 10. 2021

Kúpna zmluva

16/2021

15 000,00 EUR pätnásťtisíc eur

Mihóková Oľga

Obec Fiľakovské Kováče

29. 9. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

15/2021

nula

Rozvoj regiónov,združ,práv osôb

Obec Fiľakovské Kováče

27. 9. 2021

Rámcová kúpna zmluva

14/2021

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Soldanus Group s.r.o., 1991/12, 984 01 Lučenec

27. 9. 2021

Pekárenské výrobky pre ŠJ

13/2021

nula

Obec Fiľakovské Kováče

PEKAREN s.r.o., Športová 2, 98511 Halič

27. 9. 2021

Kúpna zmluva

12/2021

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Ing. Slavomír Kučera, 119/0, 986 01 Fiľakovské Kováče

10. 9. 2021

Zmluva o zabezpečení stravy pre ZŠ a MŠ Šávoľ

11/2021

nula

Obec Šávoľ

Obec Fiľakovské Kováče

10. 9. 2021

Zmluva o poskytovaní služby

10/2021

60,00 EUR šesťdesiat

Matej Fehér - MEDIACITY

Obec Fiľakovské Kováče

23. 7. 2021

Nakladanie s odpadmi

092101

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

29. 6. 2021

Deň obce Fiľakovské

823/2021/ODDDO

1 400,00 EUR jedentisíccštyristo eur

Obec Fiľakovské Kováče

BBSK

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 101