Fiľakovské Kováče - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 9. 2021

Zmluva o zabezpečení stravy pre ZŠ a MŠ Šávoľ

11/2021

nula

Obec Šávoľ

Obec Fiľakovské Kováče

10. 9. 2021

Zmluva o poskytovaní služby

10/2021

60,00 EUR šesťdesiat

Matej Fehér - MEDIACITY

Obec Fiľakovské Kováče

23. 7. 2021

Nakladanie s odpadmi

092101

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

29. 6. 2021

Deň obce Fiľakovské

823/2021/ODDDO

1 400,00 EUR jedentisíccštyristo eur

Obec Fiľakovské Kováče

BBSK

9. 6. 2021

Zmluva

9/2021

399,00 EUR trisodeväťdesiatdeväť

Lindstrom, Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

Obec Fiľakovské Kováče

19. 5. 2021

Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v Kurtáni

8/2021

34 420,00 EUR tridsaťštyritisícštyristodvadsať eur

SPORTECH, s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

13. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1421283

1 400,00 EUR jedentisícštyristo eur

Obec Fiľakovské Kováče

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

28. 4. 2021

Zmluvao poskytovaní osobitných zliav z cien elektr.komun. služieb

ID4000DSP04

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Orange Slovensko a.s.

12. 4. 2021

Zmluva o dielo

7/2021

60,00 EUR šesťdesiat

Ing. Renáta Sekeráková

Obec Fiľakovské Kováče

29. 3. 2021

Kúpna zmluva

6/2021

335,22 EUR tristotridsaťpäť

Obec Fiľakovské Kováče

CBA Slovakia, a.s., Dukelských hrdinov 2/0, 984 01 Lučenec

15. 3. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

1

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

Štatistický úrad SR

12. 3. 2021

Mandátna zmluva

5/2021

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

JUDr. Timea Bodoková, nám. Bélu Bartóka 21/500, 932 01 Veľký Meder

8. 3. 2021

Rámcová kúpna zmluva

4/2021

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

Simon-Styl, 120, 980 44 Lenartovce

5. 3. 2021

Kúpna zmluva

3/2021

854,59 EUR osemstopäťdesiatštyri eur 59/100

Obec Fiľakovské Kováče

CBA Slovakia, a.s., Dukelských hrdinov 2/0, 984 01 Lučenec

12. 2. 2021

Kúpna zmluva

9928146745

9,90 EUR deväť

Obec Fiľakovské Kováče

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

12. 2. 2021

Kúpna zmluva

9928069516

59,90 EUR päťdesiatdeväť eur

Obec Fiľakovské Kováče

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

10. 2. 2021

Odchyt túlavých psov

Dodatok č.1 ku zmluve č.3/2020

72,00 EUR dedemdesiatdva

Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec, Alexyho 24/0, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

21. 1. 2021

Zmluva o zbere a zneškodňovaní odpadu podliehajúceho osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

2/2021

10,00 EUR desať eur za kg

Martin Hromek - MH Marketing, Svätopluková 24, 810 00 Bratislava

Obec Fiľakovské Kováče

29. 12. 2020

CSEMADOK Fiľakovské Kováče

1/2021

2 300,00 EUR dvetisíctristo

Csemadok ZO

Obec Fiľakovské Kováče

29. 12. 2020

Stredoslovenská distribučná a.s.

Z-D-2020-001827-00

nula

Stredoslovenská distribučná, a.s.-od 01.03.2018, Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina

Stredoslovenská distribučná, a.s.-od 01.03.2018, Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina

27. 11. 2020

Zmluva o dielo

03/2020

17 880,00 EUR sedemnásťtisícosemstoosemdesiat

ELIB s.r.o., Ulica osloboditeľov 2837/9, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

27. 11. 2020

Zmluva o výpožičke ( SODB )

11/2020

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Štatistický úrad SR

13. 11. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-16-11-2020-SK

590,00 EUR päťstodeväťdesiat

Obec Fiľakovské Kováče

Galielo Corporation s.r.o.

13. 11. 2020

Kúpno-predajná zmluva

10/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

PEKAREN s.r.o., Športová 2, 98511 Halič

23. 10. 2020

Zmluva o dielo

2/2020

31 797,19 EUR tridsaťjedentisícsedemstodeväťdesiatsedem

Milan Goljan

Obec Fiľakovské Kováče

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 80