Fiľakovské Kováče - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 1. 2022

Zmluva po poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Fiľ.Kováče

OcUFK/250/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

Csemadok ZO

Obec Fiľakovské Kováče

27. 12. 2021

Dodatok č.4 o poskytovaní audítorských služieb

4

720,00 EUR sedemstodvadsať

Obec Fiľakovské Kováče

D.E.A. AUDIT s.r.o., Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec

27. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

51/2021/ZoNFP

4 800,00 EUR štyritisícosemsto eur

Obec Fiľakovské Kováče

INSUCCOR s.r.o.

20. 12. 2021

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek KO

26 21 01

Neuvedené

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

20. 12. 2021

Rámcová kúpna zmluva

22/2021

Neuvedené

Simon-Styl, 120, 980 44 Lenartovce

Obec Fiľakovské Kováče

15. 12. 2021

dodatok č.2

2

Neuvedené

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

15. 12. 2021

Dodatok č.1

1

Neuvedené

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

21. 10. 2021

Zmluva o nájme plochy na reklamné účely

21/2021

200,00 EUR dvesto eur

Obec Fiľakovské Kováče

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

21. 10. 2021

Zmluva o spolupráci

18/2021

120,00 EUR jednostodvadsať eur

Obec Fiľakovské Kováče

Komunálna poisťovňa, Horná 25, 974 01 Banská Bystrica

21. 10. 2021

Sponzorská zmluva

17/2021

300,00 EUR tristo eur

Obec Fiľakovské Kováče

Klas, s.r.o.

12. 10. 2021

Kúpna zmluva

16/2021

15 000,00 EUR pätnásťtisíc eur

Mihóková Oľga

Obec Fiľakovské Kováče

29. 9. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

15/2021

nula

Rozvoj regiónov,združ,práv osôb

Obec Fiľakovské Kováče

27. 9. 2021

Rámcová kúpna zmluva

14/2021

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Soldanus Group s.r.o., 1991/12, 984 01 Lučenec

27. 9. 2021

Pekárenské výrobky pre ŠJ

13/2021

nula

Obec Fiľakovské Kováče

PEKAREN s.r.o., Športová 2, 98511 Halič

27. 9. 2021

Kúpna zmluva

12/2021

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Ing. Slavomír Kučera, 119/0, 986 01 Fiľakovské Kováče

10. 9. 2021

Zmluva o zabezpečení stravy pre ZŠ a MŠ Šávoľ

11/2021

nula

Obec Šávoľ

Obec Fiľakovské Kováče

10. 9. 2021

Zmluva o poskytovaní služby

10/2021

60,00 EUR šesťdesiat

Matej Fehér - MEDIACITY

Obec Fiľakovské Kováče

23. 7. 2021

Nakladanie s odpadmi

092101

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

29. 6. 2021

Deň obce Fiľakovské

823/2021/ODDDO

1 400,00 EUR jedentisíccštyristo eur

Obec Fiľakovské Kováče

BBSK

9. 6. 2021

Zmluva

9/2021

399,00 EUR trisodeväťdesiatdeväť

Lindstrom, Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

Obec Fiľakovské Kováče

19. 5. 2021

Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v Kurtáni

8/2021

34 420,00 EUR tridsaťštyritisícštyristodvadsať eur

SPORTECH s.r.o., Rudenkova 4/820, 965 19 Žiar nad Hronom

Obec Fiľakovské Kováče

13. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1421283

1 400,00 EUR jedentisícštyristo eur

Obec Fiľakovské Kováče

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

28. 4. 2021

Zmluvao poskytovaní osobitných zliav z cien elektr.komun. služieb

ID4000DSP04

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Orange Slovensko a.s.

12. 4. 2021

Zmluva o dielo

7/2021

60,00 EUR šesťdesiat

Ing. Renáta Sekeráková

Obec Fiľakovské Kováče

29. 3. 2021

Kúpna zmluva

6/2021

335,22 EUR tristotridsaťpäť

Obec Fiľakovské Kováče

CBA Slovakia, a.s., Dukelských hrdinov 2/0, 984 01 Lučenec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 95