Navigácia

Obsah

JUBILANTI

Posedenie jubilantov

JUBILANTI

Dňa 21.11.2019 sme sa stretli a vzdali úctu našim starším spoluobčanom, ktorí tohto roku dovŕšili významné životné jubileum. Tu je zopár fotiek z podujatia a zároveň sa touto cestou chceme poďakovať Materskej škole a Základnej škole - Alapiskola vo Fiľakovských Kováčoch za spestrenie akcie programom, ktorým potešili našich JUBILANTOV.     

JubilantiJubilantiJubilantiJubilantiJubilantiJubilantiJubilantiJubilantiJubilantiJubilantiJubilantiJubilanti