Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.01.2022

Zmluva po poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Fiľ.Kováče

OcUFK/250/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

Csemadok ZO

Obec Fiľakovské Kováče

27.12.2021

Dodatok č.4 o poskytovaní audítorských služieb

4

720,00 EUR sedemstodvadsať

Obec Fiľakovské Kováče

D.E.A. AUDIT s.r.o., Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec

27.12.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

51/2021/ZoNFP

4 800,00 EUR štyritisícosemsto eur

Obec Fiľakovské Kováče

INSUCCOR s.r.o.

20.12.2021

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek KO

26 21 01

Neuvedené

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

20.12.2021

Rámcová kúpna zmluva

22/2021

Neuvedené

Simon-Styl, 120, 980 44 Lenartovce

Obec Fiľakovské Kováče

15.12.2021

dodatok č.2

2

Neuvedené

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

15.12.2021

Dodatok č.1

1

Neuvedené

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

21.10.2021

Zmluva o nájme plochy na reklamné účely

21/2021

200,00 EUR dvesto eur

Obec Fiľakovské Kováče

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

21.10.2021

Zmluva o spolupráci

18/2021

120,00 EUR jednostodvadsať eur

Obec Fiľakovské Kováče

Komunálna poisťovňa, Horná 25, 974 01 Banská Bystrica

21.10.2021

Sponzorská zmluva

17/2021

300,00 EUR tristo eur

Obec Fiľakovské Kováče

Klas, s.r.o.

12.10.2021

Kúpna zmluva

16/2021

15 000,00 EUR pätnásťtisíc eur

Mihóková Oľga

Obec Fiľakovské Kováče

29.09.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

15/2021

nula

Rozvoj regiónov,združ,práv osôb

Obec Fiľakovské Kováče

27.09.2021

Rámcová kúpna zmluva

14/2021

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Soldanus Group s.r.o., 1991/12, 984 01 Lučenec

27.09.2021

Pekárenské výrobky pre ŠJ

13/2021

nula

Obec Fiľakovské Kováče

PEKAREN s.r.o., Športová 2, 98511 Halič

27.09.2021

Kúpna zmluva

12/2021

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Ing. Slavomír Kučera, 119/0, 986 01 Fiľakovské Kováče

10.09.2021

Zmluva o zabezpečení stravy pre ZŠ a MŠ Šávoľ

11/2021

nula

Obec Šávoľ

Obec Fiľakovské Kováče

10.09.2021

Zmluva o poskytovaní služby

10/2021

60,00 EUR šesťdesiat

Matej Fehér - MEDIACITY

Obec Fiľakovské Kováče

23.07.2021

Nakladanie s odpadmi

092101

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

29.06.2021

Deň obce Fiľakovské

823/2021/ODDDO

1 400,00 EUR jedentisíccštyristo eur

Obec Fiľakovské Kováče

BBSK

09.06.2021

Zmluva

9/2021

399,00 EUR trisodeväťdesiatdeväť

Lindstrom, Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

Obec Fiľakovské Kováče

19.05.2021

Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v Kurtáni

8/2021

34 420,00 EUR tridsaťštyritisícštyristodvadsať eur

SPORTECH s.r.o., Rudenkova 4/820, 965 19 Žiar nad Hronom

Obec Fiľakovské Kováče

13.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1421283

1 400,00 EUR jedentisícštyristo eur

Obec Fiľakovské Kováče

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

28.04.2021

Zmluvao poskytovaní osobitných zliav z cien elektr.komun. služieb

ID4000DSP04

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Orange Slovensko a.s.

12.04.2021

Zmluva o dielo

7/2021

60,00 EUR šesťdesiat

Ing. Renáta Sekeráková

Obec Fiľakovské Kováče

29.03.2021

Kúpna zmluva

6/2021

335,22 EUR tristotridsaťpäť

Obec Fiľakovské Kováče

CBA Slovakia, a.s., Dukelských hrdinov 2/0, 984 01 Lučenec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: