Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.01.2021

Zmluva o zbere a zneškodňovaní odpadu podliehajúceho osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

2/2021

10,00 EUR desať eur za kg

Martin Hromek - MH Marketing, Svätopluková 24, 810 00 Bratislava

Obec Fiľakovské Kováče

29.12.2020

CSEMADOK Fiľakovské Kováče

1/2021

2 300,00 EUR dvetisíctristo

Csemadok ZO

Obec Fiľakovské Kováče

29.12.2020

Stredoslovenská distribučná a.s.

Z-D-2020-001827-00

nula

Stredoslovenská distribučná, a.s.-od 01.03.2018, Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina

Stredoslovenská distribučná, a.s.-od 01.03.2018, Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina

27.11.2020

Zmluva o dielo

03/2020

17 880,00 EUR sedemnásťtisícosemstoosemdesiat

ELIB s.r.o., Ulica osloboditeľov 2837/9, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

27.11.2020

Zmluva o výpožičke ( SODB )

11/2020

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Štatistický úrad SR

13.11.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-16-11-2020-SK

590,00 EUR päťstodeväťdesiat

Obec Fiľakovské Kováče

Galielo Corporation s.r.o.

13.11.2020

Kúpno-predajná zmluva

10/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

PEKAREN s.r.o., Športová 2, 98511 Halič

23.10.2020

Zmluva o dielo

2/2020

31 797,19 EUR tridsaťjedentisícsedemstodeväťdesiatsedem

Milan Goljan

Obec Fiľakovské Kováče

16.10.2020

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu

SC2020/SBA/222

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

14.10.2020

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

3/2020

42,00 EUR štyridsaťdva

Obec Fiľakovské Kováče

Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec, Alexyho 24/0, 984 01 Lučenec

12.10.2020

Zmluva o zabezpečení projektového manažmenatu

9/2020

800,00 EUR osemsto

Fénnix s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

29.09.2020

Zmluva o duálnom vzdelávaní

006/2020/SDV

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Obchodná akadémia Lučenec

18.09.2020

Kúpna zmluva

8/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

Ing. Slavomír Kučera, 119/0, 986 01 Fiľakovské Kováče

18.09.2020

Rámcová kúpna zmluva

6/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

Soldanus Group s.r.o., 1991/12, 984 01 Lučenec

18.09.2020

Zmluva o zabezpečení stravy pre ZŠ a MŠ0 Šávoľ

5/2020

Neuvedené

Obec Šávoľ

Obec Fiľakovské Kováče

28.08.2020

Zmluva na prenájom sály

7/2020

40,00 EUR štyridsať

Rácová Ida

Obec Fiľakovské Kováče

14.08.2020

Zmluva o dielo

2020073101

16 000,00 EUR šesťnásťtisíc eur

Rozvoj regiónov,združ,práv osôb

Obec Fiľakovské Kováče

05.08.2020

Zmluva o dielo

02/2020

2 128,00 EUR dvetisícstodvadsaťosem

Gabera Pavel, 52, 986 01 Biskupice

Obec Fiľakovské Kováče

08.07.2020

Zmluva o prenájme

4/2020

40,00 EUR štyridsať

Csemadok ZO

Obec Fiľakovské Kováče

29.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020

376/2020/ODDRF

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Obec Fiľakovské Kováče

BBSK

22.06.2020

zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu KO

4/2020

13 393,14 EUR trinásťtisíctristodeväťdesiattri eur ročne

Obec Fiľakovské Kováče

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

19.06.2020

Zmluva na prenájom sály

3/2020

40,00 EUR styridsať

Gabriel Bálint

Obec Fiľakovské Kováče

04.06.2020

Dohoda o cene

01/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

A-mole s.r.o., 175, 986 01 Kurtáň

14.05.2020

Dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní

2/2020

Neuvedené

Obec Šiatorská Bukovinka

Obec Fiľakovské Kováče

29.04.2020

Orange Slovensko a.s.

A14740382/A14740362/ A14740334

Neuvedené

Orange Slovensko a.s.

Orange Slovensko a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: