Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.04.2020

Zmluva

č.1420591

1 400,00 EUR jedentisícštyristo

Obec Fiľakovské Kováče

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

25.03.2020

Zmluva o dielo č.01/2020

01/2020

4 480,00 EUR štyritisícštyristoosemdesiat

Ladislav Gyerpál

Obec Fiľakovské Kováče

02.03.2020

zmluva o dodávku a servis dochádzkového systému Fingera

220532

1 197,60 EUR

Obec Fiľakovské Kováče

Innovatrics, s.r.o., Pri vinohradoch 82, 810 00 Bratislava

20.02.2020

dodatok č. 3

dodatok č. 3 k Zmluve 831601

Neuvedené

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

17.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

č.PHZ-OPK1-2019-003366

30 000,00 EUR tridsaťtisíc

Obec Fiľakovské Kováče

Ministerstvo vnútra SR

12.02.2020

Dodatok č.1

Dodatok č.1/2020 ku zmluve č.621701

Neuvedené

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

03.02.2020

Zmluva o spolupráci

3/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

20.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z r ozpočtu obce Fiakovské Kováče

2/2020

4 000,00 EUR styritisíc

Csemadok ZO

Obec Fiľakovské Kováče

20.01.2020

Rámcová kúpno-predajná zmluva

1/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

Adria Gold Slovakia, spol. s r.o., Šávoľská 324/3, 986 01 Fiľakovo

25.11.2019

Zmluva o dielo

21/2019

20 995,40 EUR dvadsaťtisícdeväťstodeväťdesiatpäť 40/100

Milan Goljan, Mlynská 107/2, 985 56 Tomášovce

Obec Fiľakovské Kováče

20.11.2019

Zmluva o dielo

MAS106/7.4.F

750,00 EUR sedemstopäťdesiat

Ing.Norber Kovács-KONpakt

Obec Fiľakovské Kováče

18.11.2019

Zmluva o dielo

20/2019

11 891,04 EUR jedenásťtisícosemstodeväťdesiatjeden

SHI - Pavol Murár

Obec Fiľakovské Kováče

11.11.2019

Zmluva o dielo č.19

19/2019

7 223,46 EUR sedemtisícdvestodvadsaťtri 46/100

ELIB s.r.o., Ulica osloboditeľov 2837/9, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

11.11.2019

Zmluva o dielo č.18

18/2019

7 911,31 EUR sedemtisícdeväťstojedenásť 31/100

Ladislav Gyerpál -GYL, 165, 986 01 Kurtáň

Obec Fiľakovské Kováče

08.11.2019

Zmluva o dielo

18-1/2019

Neuvedené

EPIC Partner a.s.

Obec Fiľakovské Kováče

05.11.2019

Zmluva o pripojení zariadenia

4300121419

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.-od 01.03.2018, Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina

Obec Fiľakovské Kováče

04.11.2019

Darovacia zmluva

07836/2019/SEP/OMTZ-008

Neuvedené

Národný bezpečnostný úrad

Obec Fiľakovské Kováče

01.10.2019

Zmluva o zabezpečí stravy pre ZŠ a MŠ Šávoľ

17/2019

Neuvedené

Obec Šávoľ

Obec Fiľakovské Kováče

20.09.2019

Zmluva o dielo

16/2019

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

Kinga Triznová

Obec Fiľakovské Kováče

18.09.2019

Rámcová kúpna zmluva

15/2019

Neuvedené

Simon-Styl, 120, 980 44 Lenartovce

Obec Fiľakovské Kováče

18.09.2019

Rámcová kúpna zmluva

14/2019

Neuvedené

Soldanus Group s.r.o., 1991/12, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

dodatok k zmluve o poskytovaní audítorských služieb

2

300,00 EUR tristo

D.E.A. AUDIT s.r.o., Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

poistná zmluva

13/2019

153,73 EUR jednostopäťdesiattri eur a 73 eurocentov

Komunálna poisťovňa, Horná 25, 974 01 Banská Bystrica

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

Kúpno -predajná zmluva

12/2019

Neuvedené

PEKAREN s.r.o., Športová 2, 98511 Halič

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

kúpna zmluva

11/2019

Neuvedené

Ing. Slavomír Kučera, 119/0, 986 01 Fiľakovské Kováče

Obec Fiľakovské Kováče

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: