Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.09.2019

zmluva o dielo

10/2019

30,00 EUR tridsať

Miroslava Podhorová

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

Zmluva o dielo

09/2019

60,00 EUR šesťdesiat

Virág Fanni Fekete

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

zmluva o dielo

08/2019

30,00 EUR tridsať

Eva Tőreová

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

zmluva o dielo

07/2019

30,00 EUR tridsať

Márk Krajcsa

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

Zmluva o dielo

06/2019

30,00 EUR tridsať

Frederika Györgyová

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

Zmluva o dielo

05/2019

30,00 EUR tridsať

Máté György

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

Zmluva o dielo

4/2019

30,00 EUR tridsať

Júlia Valková

Obec Fiľakovské Kováče

28.08.2019

Zmluva na prenájom

03/2019

50,00 EUR päťdesiat

Attila Vetrák

Obec Fiľakovské Kováče

14.08.2019

Darovacia zmluva

DZ01/2019/917

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Inšpektorát práce Košice

12.08.2019

Dodatok č.2 k Zmluve č.372017 o poskytovaní audítorských služieb

2/372017

720,00 EUR sedemstodvadsať eur

Obec Fiľakovské Kováče

D.E.A. AUDIT s.r.o., Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec

06.08.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

A1113693

47,50 EUR štyridsaťsedem 50/100 eur

Obec Fiľakovské Kováče

Orange Slovensko a.s.

17.07.2019

Zmluva

1176/2019/ODDRF

1 375,00 EUR jedentisíctristosedemdesiatpäť

BBSK

Obec Fiľakovské Kováče

05.06.2019

Kúpna zmluva

1/2019

70,00 EUR sedemdesiat eur

Obec Fiľakovské Kováče

Milan Segeč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: