Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.09.2021

58/2021

Objednávame si u Vás dezinfekčné prípravky pre ZŠ

100,10 EUR jednosto eur 10/100

dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, 810 00 Bratislava

Obec Fiľakovské Kováče

03.09.2021

50/2021

Objednávame si u Vás ozvučenie kult.podujatia na Deň obce Fiľ.Kováče.

660,00 EUR šestošesťdesiat eur

ALARMONT,s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

03.09.2021

57/2021

Objednávame si u Vás spoločenských zábavných atrakcií na Deň obce Fiľakovské Kováče.

360,00 EUR tristošesťdesiat

Kurta Trade spol.s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

03.09.2021

56/2021

Objednávame si u Vás divadelné predstavenie na Deň obce Fiľakovské Kováče.

300,00 EUR tristo eur

OZ Divadlo z klobúka

Obec Fiľakovské Kováče

03.09.2021

55/2021

Objednávame si u Vás montáž a demontáž party stanu na Deň obce Fiľakovské Kováče.

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur

Veronika Obročníková

Obec Fiľakovské Kováče

03.09.2021

54/2021

Objednávame si u vás sanitárnu techniku, toalety na Deń obce Fiľakovské Kováče.

162,00 EUR jednostošesťdesiatdva

JOHNNY SERVIS,s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

03.09.2021

53/2021

Objednávame si u vás skenovanie + tlač na Deň obce Fiľakovské Kováče.

56,00 EUR päťdesiatšesť eur

Zoltán Schnelczer

Obec Fiľakovské Kováče

03.09.2021

52/2021

Objednávame si u vás dovoz pitnej vody na Deň obce Fiľakovské Kováče.

102,25 EUR jednostodva eur a dvadsaťpäť centov

StVPS, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Fiľakovské Kováče

03.09.2021

51/2021

Objednávame si u Vás párty stanu so sedením na Deň obce Fiľakovské Kováče.

300,00 EUR tristo eur

Ján Sojka

Obec Fiľakovské Kováče

30.08.2021

49/2021

Objednávame si u Vás ukážku kováčskeho remesla na Deň obce Fiľakovské Kováče.

120,00 EUR jednostodvadsať eur

A.T.K. spol.s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

23.08.2021

48/2021

Objednávame si u Vás magnetky s digitálnou potlačou podľa návrh A v počte 250 ks a v prevedení drev

Neuvedené

Zoltán Reisz - VEGART, Mocsáryho 7/792, 986 01 Fiľakovo

Obec Fiľakovské Kováče

18.08.2021

47/2021

Objednávame si u Vás znalecký posudok na pozemky pod autobusovými zástavkami.

Neuvedené

Ing.Ján Kubaliak

Obec Fiľakovské Kováče

11.08.2021

46/2021

Objednávame si u Vás stavebné,zemné, výkopové práce spojené s rekonštrukciou viacúčelového ihriska v

Neuvedené

JS EUROTRANS s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

11.08.2021

45/2021

Objednávame si u vás drvený kameň z lomu Bulhary nasledovných farkcií 0/4,4/8,8/16,0/16,,0/32,0/63,3

Neuvedené

PK Metrostav a.s.

Obec Fiľakovské Kováče

11.08.2021

44/2021

Objednávame si u Vás opravu časti strechy na kultúrnom dome vo Fiľ.Kováčoch materiálom ktorý dodá ob

800,00 EUR osemsto eur

Peter Bartko

Obec Fiľakovské Kováče

09.08.2021

43/2021

Objednávame si u Vás maliarske práce interiéru základnej školy vo Fiľ.Kováčoch

Neuvedené

Ivan Nagy - MANAFAS

Obec Fiľakovské Kováče

09.08.2021

42/2021

Objednávame si u Vás maliarske práce interiéru MŠ vo Fiľ.Kováčoch.

Neuvedené

Ivan Nagy - MANAFAS

Obec Fiľakovské Kováče

06.08.2021

3102064963

Objednávame si u vás 1x Parkside vysávač na mokré a suché vysávanie.

80,99 EUR osemdesiat eur a 99/100

LIDL -schop.sk

Obec Fiľakovské Kováče

09.08.2021

20148341

Objednávame si u Vás savicu Pyros,nosič hadíc,savicu garden tvrdená

392,89 EUR tristodeväťdesiatdva 89/100

FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 01 Martin

Obec Fiľakovské Kováče

27.07.2021

07267880

Objednávame si u Vás IRBAL kryt motora miešačky typ BD 160K a motor k miešačke BD 700W

128,95 EUR jedostodvadsaťosem 95/100

JUMI s.r.o. Košice, Rastislavova 81, 040 01 Košice

Obec Fiľakovské Kováče

16.07.2021

41/2021

Objednávame si u Vás čipovú kartu Gemalto IDPrime 940 v počte kusov 1

35,00 EUR tridsaťpäť

Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Obec Fiľakovské Kováče

14.07.2021

40/2021

Objednávame si u Vás vysávač mokrosuchý aut.zap.,vrecká na prach

187,85 EUR jednostoosemdesiatsedem eur a 85 centov

U-MAX, spol. s.r.o., Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo

Obec Fiľakovské Kováče

21.06.2021

39/2021

Objednávame si u Vás dodávku a montáž lustra a led žiaroviek 64 ks do kultúrneho domu vo Fiľ.Kováčoc

1 020,00 EUR jedentisícdvadsať eur

ELIB s.r.o., Ulica osloboditeľov 2837/9, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

21.06.2021

38/2021

Objednávame si u Vás výkopové práce, odvoz a dovoz materiálu, terénne úpravy na ploche viacúčelového

Neuvedené

Ctibor Zólyomi, 164, 986 01 Fiľakovské Kováče

Obec Fiľakovské Kováče

07.06.2021

37/2021

Objednávame si u Vás veľkoplošný kontajner na stavebný odpad na adresu Fiľ.Kováče č.125.

Neuvedené

VPS -Tóth

Obec Fiľakovské Kováče

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: