Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.04.2022

2343064

Objednávame si u vás kompatibilný toner pre BROTHER TN - 3430XL

70,40 EUR sedemdesiat eur a 40 centov

Gigaprint.sk, Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín

Obec Fiľakovské Kováče

20.04.2022

18/2022

Objednávame si u vás výkopové práce v rozsahu čistenia rigolov v obci Fiľakovské Kováče časť Kurtáň

Neuvedené

Ctibor Zólyomi, 164, 986 01 Fiľakovské Kováče

Obec Fiľakovské Kováče

13.04.2022

17/2022

Objednávame si u Vás prenájom toaliet v počte kusov 3 na akciu deň obce Fiľakovské Kováče , termín k

Neuvedené

JOHNY SERVIS s.r.o., Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 Gajary

Obec Fiľakovské Kováče

06.04.2022

2200006032

Objednávame si u Vás filtračné zariadenie na vodu.

1 395,00 EUR jedentisíctristodeväťdesiatpäť eur

ZAREN s.r.o., Piešťanská 3, 917 01 Trnava

Obec Fiľakovské Kováče

30.03.2022

16/2022

Objednávame si u Vás vytvorenie webstránky,aplikácie,servisnej aplikácie a sms sytém pre obec Fiľ.Ko

Neuvedené

Alphabet partner s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

28.03.2022

15/2022

Objednávame si u Vás nahratie súhrnných správ na portál UVO za obdobie 2018,2019,2020 a 2021.

480,00 EUR štyristoosemdesiat eur

TENDERnet s.r.o., M.R. Štefánika 33/836, 010 01 Žilina

Obec Fiľakovské Kováče

09.03.2022

14/2022

Objednávame si u Vás opravu časti požiarneho čerpadla PS 12 vo vlastníctve obce Fiľ.Kováče.

Neuvedené

LM-FIRESTORE s.r.o., 59, 038 22 Jasenovo

Obec Fiľakovské Kováče

09.03.2022

6112741323

Objednávame si u Vás kombinovaný šporák CANDY CCGM9025PX/E

819,99 EUR osemstodevätnásť eur 99/100

NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava

Obec Fiľakovské Kováče

04.03.2022

13/2022

Objednávame si u Vás dodanie 15 ks 120 l čiernych plastových kukanádob a 10 ks 120 l hnedých Bio kuk

Neuvedené

BINS s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra

Obec Fiľakovské Kováče

28.02.2022

12/2022

Objednávame si u Vás pohostenie na výročnú schôdzu DHZ Fiľ.Kováče pre 64 osôb

346,00 EUR tristoštyridsaťšesť eur

ROMOND, s.r.o., 26, 980 33 Šurice

Obec Fiľakovské Kováče

28.02.2022

11/2022

Objednávame si u Vás tlačivá - potvrdenie o pobyte

7,20 EUR sedem eur a 20 centov

Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

Obec Fiľakovské Kováče

28.02.2022

20427

Objednávame si u vás testery na alkohol 50 ks

161,00 EUR jednostošesťdesiatjeden eur

VLan s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

09.02.2022

10/2022

Objednávame si u Vás výrobu a dodanie voliery pre psov v počte 1 ks v celkovom rozmere 2x2 metre.

Neuvedené

Botoš Ján, 107, 986 01 Fiľakovské Kováče

Obec Fiľakovské Kováče

09.02.2022

9/22

Objednávame si u Vás verejné obstarávanie na realizáciu stavby Zníženie energetickej náročnosti budo

Neuvedené

INSUCCOR s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

09.02.2022

8/2022

Objednávame si u Vás verejné obstarávanie na realizáciu stavby Zníženie energetickej náročnosti budo

Neuvedené

INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 974 01 Banská Bystrica

Obec Fiľakovské Kováče

28.01.2022

7/2022

Objednávame si u Vás vypracovanie Komunitného plánu obce Fiľ.Kováče.

Neuvedené

Podžobrácka farma s.r.o., Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica

Obec Fiľakovské Kováče

28.01.2022

6/2022

Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu autobusových zastávok v

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Ing.arch.Ivan Siláči,Phd

Obec Fiľakovské Kováče

19.01.2022

5/2022

Objednávame si u Vás vypracovanie energetického auditu na budovu materskej školy a na budovu základn

Neuvedené

AP building design s.r.o., Školská 13/1279, 982 01 Tornaľa

Obec Fiľakovské Kováče

17.01.2022

4/2022

objednávame si u Vás výškopisné a polohopisné práce na investičný zámer výstavby chodníka v obci Fiľ

Neuvedené

Gabera Pavel, 52, 986 01 Biskupice

Obec Fiľakovské Kováče

17.01.2022

3/2022

Objednávame si u Vás Projektovú dokumentáciu chodníka pri štátnej ceste v obci Fiľ.Kováče a jej čast

2 150,00 EUR dvetisícstopäťdesiat

Ing.arch.Ivan Siláči,Phd

Obec Fiľakovské Kováče

17.01.2022

2/2022

Objednávame si u Vás vypracovanie Projektovej dokumentácie pre zníženie energetickej náročnosti budo

300,00 EUR tristo eur

e.Linee s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

17.01.2022

1/2022

Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre zníženie energetickej náročnosti budo

300,00 EUR tristo eur

e.Linee s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

13.12.2021

73/2021

Objednávame si u Vás dodávku 280 ks kalendárov A3 fotkami obce.

Neuvedené

Jozef Šmrhola -OLYMP

Obec Fiľakovské Kováče

30.11.2021

72/2021

Objednávame si u Vás geometrické práce vo Fiľ.Kováčoch časť Kurtáň na par. č. 893--kúpa pozemku

Neuvedené

Gabera Pavel, 52, 986 01 Biskupice

Obec Fiľakovské Kováče

26.11.2021

71/2021

Objednávame si u Vás vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie podľa cenovej ponuky na budov

4 990,00 EUR štyritisídeväťstodeväťdesiat eur

Ing. arch. Lukáš Kusý, Pod Kusou horou 22/6544, 934 01 Levice

Obec Fiľakovské Kováče

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: