Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21.10.2020

20/2020

Objednávame si u Vás výrobu a dodanie reprezentačných bavlnených tašiek neutrálnej farby s potlačou

Neuvedené

Andrea Fábry Kubišová - ENY, Dobšinského 1A, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

21.10.2020

17113870

Objednávame si u Vás kancelárske potreby.

159,49 EUR

TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

21.10.2020

19/2020

Objednávame si u vás maľbu stien a stropov,výspravky pred maľovaním a výmenu cokla v dome smútku v o

Neuvedené

Štefan Mátyáš

Obec Fiľakovské Kováče

02.10.2020

18/2020

objednávam si u Vás terénu ako aj priebeh inžinierskych sietí pre obec Fiľ.Kováče /vytýčenie a zamer

600,00 EUR šesťsto

Pavel Gabera

Obec Fiľakovské Kováče

02.10.2020

17/2020

Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie vnútornej elektroinštalácie pre kultúrny

600,00 EUR šesťsto

e.Linee s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

09.09.2020

16/2020

Objednávame si u Vás dodanie 1 ks/1100 l plastového kontajneru na plasty .

410,00 EUR štyristodesať

Bins s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

09.09.2020

15/2020

Objednávame si u Vás dodanie reklamných predmetov.

412,00 EUR štyristodvanásť

NIER FINE WINES SK s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

08.09.2020

17113067

Objednávame si u Vás zásobník na utierky.

180,01 EUR jednostoosemdesiat

TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

02.09.2020

14/2020

Objednávame si u Vás výmenu dlažby v celkovej výmere 50 m a maľbu stien v dome smútku vo Fiľ.Kľačano

1 992,89 EUR jedentisícdeväťstodeväťdesiatdva

Štefan Mátyáš

Obec Fiľakovské Kováče

14.08.2020

2020254057

Objednávame si u Vás jednorázové rúška na tvár 100 ks

45,00 EUR štyridsaťpäť

CARAGE s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

12.08.2020

423829581

objednávame si u Vás WIFI systém TP-link

193,89 EUR jednostodeväťdesiattri a 89/100

Alza.cz.

Obec Fiľakovské Kováče

10.08.2020

1597063117

Objednávame si u Vás dezinfekčný univerzálny čistič 5 ks

29,35 EUR dvadsaťdeväť eur 35 centov

Office depot,s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

28.08.2020

13/2020

Objednávame si u Vás nápis Materská škola - Óvoda a tiež tabule štátneho znaku a erbu obce Fiľakovsk

645,40 EUR štyristoštyridsaťpäť

Jozef Šmrhola -OLYMP

Obec Fiľakovské Kováče

12.08.2020

12/2020

Objednávame si u Vás prieskum terénu ako aj priebeh inžinierskych sietí pre obce Fiľ.Kováče,Kurtáň a

868,00 EUR osemstošesťdesiatosem

Pavel Gabera

Obec Fiľakovské Kováče

07.08.2020

11/2020

Objednávame si u Vás dodanie 10 ks plastových 120 l kukanádob hnedej farby na BIO odpad a 1 ks 1100

Neuvedené

Bins s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

07.08.2020

10/2020

Objednávame si u Vás banketové stoličky 100 ks

1 695,00 EUR jedentisícšestodeväťdesiatpäť

ALPO nábytok -Mextra

Obec Fiľakovské Kováče

20.07.2020

11326273

Objednávame si u Vás hasičské vybavenie.

351,27 EUR tristopäťdesiatjeden 27/100

Florian,s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

27.05.2020

9/2020

objednávame si u vás vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory RR z Úradu podpre

500,00 EUR päťsto

PROFILAXIS FOUND OZ

Obec Fiľakovské Kováče

27.05.2020

8/2020

Objednávame si u vás jednorázové rukavice

12,00 EUR dvanásť

Spotrebnytovar s.r.o., SNP 410, 067 61 Stakčín

Obec Fiľakovské Kováče

27.05.2020

7/2020

Objednávame si u Vás odvoz a skartáciu vyradených registratúrnych záznamov

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

OZO-Recycling,s.r.o.

22.04.2020

KT52581604

Objednávame si u Vás respirátor,ochranné rúško

60,47 EUR šesťdesiat eur47/100

ADLER Czeh,a.s.

Obec Fiľakovské Kováče

27.05.2020

6/2020

Objednávame si u Vás mimoriadny vývoz VOK z miesta Kurtáň

Neuvedené

Mepos s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

11.03.2020

5/2020

Objednávame si u Vás kompletnú opravu povrchu školského dvora,výmena poškodených častí a kompletné o

Neuvedené

ladislav Gyerpál - GYL

Obec Fiľakovské Kováče

29.02.2020

4/2020

Objednávame si u vás dodanie 15 kusov plastových 120/110 litrových kukanádob hnedej farby na BIO odp

Neuvedené

Bins s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

29.02.2020

001860

Objednávame si u Vás fotopasce

174,90 EUR stosedemdesiatštyri 90/100

Slovak Parcel Service,s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: