Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
07.04.2021

19/2021

Objednávame si u Vás odber,prepravu a nezávadné zneškodňovanie odpadov uvedených v katalógu odpadov

Neuvedené

Martin Hromek-MH Marketing

Obec Fiľakovské Kováče

19.04.2021

24/2021

objednávame si u vás odber, prepravu a nezávadné zneškodňovanie odpadov.

Neuvedené

Martin Hromek-MH Marketing

Obec Fiľakovské Kováče

07.04.2021

17/2021

Objednávame si u Vás veľkoobjemového kontajnera z cintorína vo Fiľ.Kľačanoch.

Neuvedené

Mepos s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

12.04.2021

22/2021

Zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu

nula

Martin Hromek-MH Marketing

Obec Fiľakovské Kováče

19.04.2021

23/2021

Objednávame si u Vás Výkopové práce v rozsahu čistenia rigolov v obci Fiľ.Kováče časť Kurtáň v dlžke

20,00 EUR

Ctibor Zólyomi

Obec Fiľakovské Kováče

12.04.2021

2112000267

Baktérie pre jazierko 100 m2

67,44 EUR šesťdesiatsedemštyridstaťštyri

EXPORT TEAM s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

07.04.2021

21/2021

Objednávame si u Vás dodanie záhr.kosačky zn. Stiga 51 náhradný nôž a náhradné diely na krovinorez z

Neuvedené

Technika Mladosť

Obec Fiľakovské Kováče

07.04.2021

20/2021

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky ochranný overal 6 ks,ochranné návleky 6 párov čierny

Neuvedené

Pyrokomplex,s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

22.03.2021

18/2021

Odber, preprava a nezávadné zneškodňovanie odpadu.

nula

Martin Hromek-MH Marketing

Obec Fiľakovské Kováče

16.03.2021

16/2021

Objednávame si u Vás dodanie koncentrovaného prostriedku.

370,00 EUR tristosedemdesiat

Universal spol.s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

10.03.2021

2296166

Objednávame si u Vás 3x kompatibilný toner CANON CRG-712

47,90 EUR styridsaťsedem eur 90/100

Gigaprint.sk

Obec Fiľakovské Kováče

08.03.2021

15/2021

Objednávame si u Vás zameranie skutočného stavu a majetkoprávneho usporiadania pozemkov určených pre

1 800,00 EUR jedentisícosemsto eur

Pavel Gabera

Obec Fiľakovské Kováče

08.03.2021

14/2021

Objednávame si u Vás odber ,prepravu a nezávadné zneškodňovanie odpadov v katalógu odpadov č. 18 01

10,00 EUR desať eur za kg

Martin Hromek-MH Marketing

Obec Fiľakovské Kováče

03.03.2021

13/2021

Objednávame si u Vás opravu a údržbu rozhlasového vedenia v obci Fiľ.Kováče a jej častiach na rok 20

Neuvedené

Róbert Huszti

Obec Fiľakovské Kováče

02.03.2021

12/2021

Vývoz veľkoplošného kontajnera

nula

Mepos s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

01.03.2021

11/2021

objednávame si u vás odber,prepravu a nezávadné zneškodňovanie odpadov uvedených v katalógu pod č. 1

Neuvedené

Martin Hromek-MH Marketing

Obec Fiľakovské Kováče

01.03.2021

10/2021

Objednávame si u Vás respirátory pre potreby obce 200 ks

90,00 EUR deväťdesiat eur

Flameshoes Europe,s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

22.02.2021

09/2021

Objednávka respirátorov

225,00 EUR dvestodvadsaťpäť eur

Flameshoes Europe,s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

22.02.2021

6/2021

Objednávka na zneškodnenie, odber, prepravu odpadu

nula

Martin Hromek-MH Marketing

Obec Fiľakovské Kováče

16.02.2021

5/2021

Letecké fotografie

346,44 EUR tristoštyridsaťšesť eur a štyridsaťštyri centov

CBS spol, s.r.o., 54, 974 01 Kynceľová

Obec Fiľakovské Kováče

22.02.2021

7/2021

Objednávame si u Vás stavebné práce a dodanie materiálu spojené s rekonštrukciou kultúrneho domu vo

1 700,00 EUR jedentisícsedemsto eur

ladislav Gyerpál - GYL

Obec Fiľakovské Kováče

10.02.2021

4/2021

Objednávame si u Vás odber, prepravu a nezávadné zneškodňovanie odpadov č. odpadu 18 01 03

Neuvedené

Martin Hromek-MH Marketing

Obec Fiľakovské Kováče

22.02.2021

8/2021

Objednávame si u Vás dodanie plastových dvojkrídlových dverí do vstupu sály KD podľa cenovej ponuky

822,61 EUR osemstodvadsaťdva

ML product s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

10.02.2021

3/2021

objednávame si u Vás respirátory .

75,00 EUR sedemdesiatpäť

Flameshoes Europe,s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

25.01.2021

2/2021

Objednávame si u Vás odber,prepravu a nezávadné zneškodňovanie odpadov uvedených v katalógu odpadov

10,00 EUR 10,00 za kg

Martin Hromek-MH Marketing

Obec Fiľakovské Kováče

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: