Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26.11.2021

70/2021

Objednávame si u Vás vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie podľa cenovej ponuky na budov

4 950,00 EUR štyritisícdeväťstopäťdesiat eur

Ing. Andrea Papp, Sládkovičova 2, 934 01 Levice

Obec Fiľakovské Kováče

23.11.2021

69/2021

Vývoz veľkoobjemového kontajnera

nula

MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

19.11.2021

68/2021

Objednávame si u Vás dodanie led vianočného osvetlenia s kat.č. 21240

582,00 EUR päťstoosemdesiatdva

Vianocne osvetlenie s.r.o., Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra

Obec Fiľakovské Kováče

16.11.2021

SPOW21031399

Objednávame si u Vás kancelárske kreslo LUGANO 1+1

278,40 EUR dvestosedemdesiatosem 40/100

B2B Partner s.r.o., Šulekova 2/0, 813 61 Bratislava

Obec Fiľakovské Kováče

29.10.2021

67/2021

Objednávame si u Vás elektroinštaláciu- rekonštrukcia KM Kurtáň.

Neuvedené

Goljan Milan, Novohradská 802/21, 98552 Divín

Obec Fiľakovské Kováče

27.10.2021

66/2021

Objednávame si u Vás vypracovanie a podanie žiadosti o NFP spolu s povinnými prílohami podľa výzvy

4 800,00 EUR štyritisícosemsto eur

INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 974 01 Banská Bystrica

Obec Fiľakovské Kováče

26.10.2021

65/2021

Objednávame si u Vás týždenník Vasárnap

156,00 EUR stopäťdesiatšesť

DUEL - PRESS, s.r.o., Bajkalská 19, 810 00 Bratislava

Obec Fiľakovské Kováče

22.10.2021

64/2021

Objednávame si u vás dodanie materiálu na rozvod vedenia miestneho rozhlasu.

Neuvedené

Milan Goljan, Mlynská 107/2, 985 56 Tomášovce

Obec Fiľakovské Kováče

22.10.2021

63/2021

Objednávame si u vás opravu a výmenu časti vedenia miestneho rozhlasu v celkovej dľžke 800 m.

Neuvedené

Huszti Robert, 470, 98033 Hajnáčka

Obec Fiľakovské Kováče

20.10.2021

62/2021

Objednávka na búracie práce pri klube mládeže v Kurtáni

neuvedené

JS EUROTRANS, s.r.o., 119, 985 58 Radzovce

Obec Fiľakovské Kováče

27.09.2021

61/2021

Objednávame si u Vás výkopové práce na uloženie rozhlasového vedenia na trase Fiľ.Kováče -Kurtáň cca

Neuvedené

Ctibor Zólyomi, 164, 986 01 Fiľakovské Kováče

Obec Fiľakovské Kováče

27.09.2021

60/2021

Objednávame si u Vás dodanie kábla na rozhlasové vedenie závesné cca 700 m, zemné cca 900 m

Neuvedené

Milan Goljan, Mlynská 107/2, 985 56 Tomášovce

Obec Fiľakovské Kováče

22.09.2021

1202100463

Objednávame si u Vás papierové uteráky skladané.

173,16 EUR jedenstosedemdesiattri eur 16/100

Peter Śesták-KANPEX

Obec Fiľakovské Kováče

24.09.2021

59/2021

Objednávam si u Vás výtíčenie trasy pre uloženie kábla miestneho rozhlasu, taktiež porealizačné polo

1 350,00 EUR jedentisíctristopäťdesiat

Gabera Pavel, 52, 986 01 Biskupice

Obec Fiľakovské Kováče

16.09.2021

58/2021

Objednávame si u Vás dezinfekčné prípravky pre ZŠ

100,10 EUR jednosto eur 10/100

dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, 810 00 Bratislava

Obec Fiľakovské Kováče

03.09.2021

50/2021

Objednávame si u Vás ozvučenie kult.podujatia na Deň obce Fiľ.Kováče.

660,00 EUR šestošesťdesiat eur

ALARMONT, s.r.o., 309, 986 01 Fiľakovské Kľačany

Obec Fiľakovské Kováče

03.09.2021

57/2021

Objednávame si u Vás spoločenských zábavných atrakcií na Deň obce Fiľakovské Kováče.

360,00 EUR tristošesťdesiat

Kurta Trade spol s.r.o., Malohontská 6, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

03.09.2021

56/2021

Objednávame si u Vás divadelné predstavenie na Deň obce Fiľakovské Kováče.

300,00 EUR tristo eur

OZ Divadlo z klobúka, 9. mája 28, 974 01 Banská Bystrica

Obec Fiľakovské Kováče

03.09.2021

55/2021

Objednávame si u Vás montáž a demontáž party stanu na Deň obce Fiľakovské Kováče.

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur

Veronika Obročníková, Štefana Moyzesa 57/4304, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

03.09.2021

54/2021

Objednávame si u vás sanitárnu techniku, toalety na Deń obce Fiľakovské Kováče.

162,00 EUR jednostošesťdesiatdva

JOHNY SERVIS s.r.o., Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 Gajary

Obec Fiľakovské Kováče

03.09.2021

53/2021

Objednávame si u vás skenovanie + tlač na Deň obce Fiľakovské Kováče.

56,00 EUR päťdesiatšesť eur

Zoltán Schnelczer, Radničná ul. 26, 986 01 Fiľakovo

Obec Fiľakovské Kováče

03.09.2021

52/2021

Objednávame si u vás dovoz pitnej vody na Deň obce Fiľakovské Kováče.

102,25 EUR jednostodva eur a dvadsaťpäť centov

StVPS, Partizánska cesta 5/0, 974 01 Banská Bystrica

Obec Fiľakovské Kováče

03.09.2021

51/2021

Objednávame si u Vás párty stanu so sedením na Deň obce Fiľakovské Kováče.

300,00 EUR tristo eur

Ján Sojka, Sobôtka 81, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

30.08.2021

49/2021

Objednávame si u Vás ukážku kováčskeho remesla na Deň obce Fiľakovské Kováče.

120,00 EUR jednostodvadsať eur

A.T.K. spol. s.r.o., 211, 980 33 Hajnáčka

Obec Fiľakovské Kováče

23.08.2021

48/2021

Objednávame si u Vás magnetky s digitálnou potlačou podľa návrh A v počte 250 ks a v prevedení drev

Neuvedené

Zoltán Reisz - VEGART, Mocsáryho 7/792, 986 01 Fiľakovo

Obec Fiľakovské Kováče

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: