Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
18.08.2021

47/2021

Objednávame si u Vás znalecký posudok na pozemky pod autobusovými zástavkami.

Neuvedené

Ing. Ján Kubaliak, 9. mája 712/57, 987 01 Poltár

Obec Fiľakovské Kováče

11.08.2021

46/2021

Objednávame si u Vás stavebné,zemné, výkopové práce spojené s rekonštrukciou viacúčelového ihriska v

Neuvedené

JS EUROTRANS, s.r.o., 119, 985 58 Radzovce

Obec Fiľakovské Kováče

11.08.2021

45/2021

Objednávame si u vás drvený kameň z lomu Bulhary nasledovných farkcií 0/4,4/8,8/16,0/16,,0/32,0/63,3

Neuvedené

PK Metrostav a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina

Obec Fiľakovské Kováče

11.08.2021

44/2021

Objednávame si u Vás opravu časti strechy na kultúrnom dome vo Fiľ.Kováčoch materiálom ktorý dodá ob

800,00 EUR osemsto eur

Peter Bartko

Obec Fiľakovské Kováče

09.08.2021

43/2021

Objednávame si u Vás maliarske práce interiéru základnej školy vo Fiľ.Kováčoch

Neuvedené

Ivan Nagy, 214, 980 33 Šurice

Obec Fiľakovské Kováče

09.08.2021

42/2021

Objednávame si u Vás maliarske práce interiéru MŠ vo Fiľ.Kováčoch.

Neuvedené

Ivan Nagy, 214, 980 33 Šurice

Obec Fiľakovské Kováče

06.08.2021

3102064963

Objednávame si u vás 1x Parkside vysávač na mokré a suché vysávanie.

80,99 EUR osemdesiat eur a 99/100

Lidl Slovenská republika, Ružinovská 1/E, 813 61 Bratislava

Obec Fiľakovské Kováče

09.08.2021

20148341

Objednávame si u Vás savicu Pyros,nosič hadíc,savicu garden tvrdená

392,89 EUR tristodeväťdesiatdva 89/100

FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 01 Martin

Obec Fiľakovské Kováče

27.07.2021

07267880

Objednávame si u Vás IRBAL kryt motora miešačky typ BD 160K a motor k miešačke BD 700W

128,95 EUR jedostodvadsaťosem 95/100

JUMI s.r.o. Košice, Rastislavova 81, 040 01 Košice

Obec Fiľakovské Kováče

16.07.2021

41/2021

Objednávame si u Vás čipovú kartu Gemalto IDPrime 940 v počte kusov 1

35,00 EUR tridsaťpäť

Disig, a.s., Záhradnícka 151/0, 821 08 Bratislava

Obec Fiľakovské Kováče

14.07.2021

40/2021

Objednávame si u Vás vysávač mokrosuchý aut.zap.,vrecká na prach

187,85 EUR jednostoosemdesiatsedem eur a 85 centov

U-MAX, spol. s.r.o., Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo

Obec Fiľakovské Kováče

21.06.2021

39/2021

Objednávame si u Vás dodávku a montáž lustra a led žiaroviek 64 ks do kultúrneho domu vo Fiľ.Kováčoc

1 020,00 EUR jedentisícdvadsať eur

ELIB s.r.o., Ulica osloboditeľov 2837/9, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

21.06.2021

38/2021

Objednávame si u Vás výkopové práce, odvoz a dovoz materiálu, terénne úpravy na ploche viacúčelového

Neuvedené

Ctibor Zólyomi, 164, 986 01 Fiľakovské Kováče

Obec Fiľakovské Kováče

07.06.2021

37/2021

Objednávame si u Vás veľkoplošný kontajner na stavebný odpad na adresu Fiľ.Kováče č.125.

Neuvedené

VPS -Tóth

Obec Fiľakovské Kováče

07.06.2021

2307941

Objednávam si u Vás kompatibilné tonery 8 ks

110,00 EUR jednostodesať

Gigaprint.sk, Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín

Obec Fiľakovské Kováče

07.06.2021

36/2021

Objednávame si u Vás zváranie, dodanie a montáž regálov.

Neuvedené

Botoš Ján, 107, 986 01 Fiľakovské Kováče

Obec Fiľakovské Kováče

02.06.2021

35/2021

Objednávame si u Vás registratúrny denník 2 ks rybárske lístky 50 ks

Neuvedené

A. Potočníková - FVCC, Hviezdoslavova 25, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

31.05.2021

61051

Objednávame si u Vás ochranné kryty na hracie prvky.

43,00 EUR štyridsaťtri

BPP shop.sk

Obec Fiľakovské Kováče

31.05.2021

34/2021

Odber, preprava, zneškodnenie odpadu

0,00 EUR

Martin Hromek - MH Marketing, Svätopluková 24, 810 00 Bratislava

Obec Fiľakovské Kováče

28.05.2021

33/2021

Objednávame si u Vás hlavnú ročnú kontrolu detského ihriska v obci Fiľakovské Kováče na základe ceno

110,00 EUR jednostodesať

Michal Hric, A. Wágnera 38/2515, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

25.05.2021

32/2021

Objednávame si u Vás maliarske práce na interiér kultúrneho domu.

2,30 EUR

Ivan Nagy, 214, 980 33 Šurice

Obec Fiľakovské Kováče

25.05.2021

31/2021

Objednávame si u Vás výrobu a dodanie reklamných a propagačných materiálov

1 400,00 EUR tisíc štyristo eur

Abracadabra s.r.o., Osloboditeľov 500/1, 985 11 Halič

Obec Fiľakovské Kováče

25.05.2021

30/2021

Objednávame si u Vás štítky na psie známky

150,00 EUR stopäťdesiat

Zoltán Reisz - VEGART, Mocsáryho 7/792, 986 01 Fiľakovo

Obec Fiľakovské Kováče

19.05.2021

29/2021

objednávame si u vás znovuzameranie skutočného stavu a mejetkoprávneho usporiadania pozemkov určenýc

400,00 EUR štyristo

Gabera Pavel, 52, 986 01 Biskupice

Obec Fiľakovské Kováče

12.05.2021

28/2021

Objednávame si u Vás odber,prapravu a nezávadné zneškodňovanie odpadov uvedených v katalógu odpadov

Neuvedené

Martin Hromek - MH Marketing, Svätopluková 24, 810 00 Bratislava

Obec Fiľakovské Kováče

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: