Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.02.2021

7/2021

Objednávame si u Vás stavebné práce a dodanie materiálu spojené s rekonštrukciou kultúrneho domu vo

1 700,00 EUR jedentisícsedemsto eur

Ladislav Gyerpál -GYL, 165, 986 01 Kurtáň

Obec Fiľakovské Kováče

10.02.2021

4/2021

Objednávame si u Vás odber, prepravu a nezávadné zneškodňovanie odpadov č. odpadu 18 01 03

Neuvedené

Martin Hromek - MH Marketing, Svätopluková 24, 810 00 Bratislava

Obec Fiľakovské Kováče

22.02.2021

8/2021

Objednávame si u Vás dodanie plastových dvojkrídlových dverí do vstupu sály KD podľa cenovej ponuky

822,61 EUR osemstodvadsaťdva

ML product s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

10.02.2021

3/2021

objednávame si u Vás respirátory .

75,00 EUR sedemdesiatpäť

FLAMEshoes Europe s.r.o., Trnavská cesta 33, 810 00 Bratislava

Obec Fiľakovské Kováče

25.01.2021

2/2021

Objednávame si u Vás odber,prepravu a nezávadné zneškodňovanie odpadov uvedených v katalógu odpadov

10,00 EUR 10,00 za kg

Martin Hromek - MH Marketing, Svätopluková 24, 810 00 Bratislava

Obec Fiľakovské Kováče

13.01.2021

1/2021

Objednávame si u Vás dodávku inštalačného materiálu kúrenia.

Neuvedené

Construct

Obec Fiľakovské Kováče

13.01.2021

17115335

Objednávame si u Vás kancelárske potreby.

297,81 EUR dvesto deväťdesiatsedem

TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

27.11.2020

7201881

Objednávame si u vás Mikuláš extra kostým

167,83 EUR jednostošesťdesiatsedem 83 eurocentov

TOP karneval s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

27.11.2020

21/2020

objednávame si u Vás dodanie vianočného verejného osvetlenia v celkovom počte 19 ks

Neuvedené

Schnierer PDL s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

27.11.2020

22/2020

Objednávame si u Vás polohopisné zameranie hrobových miest pre organizačné potreby obce.

Neuvedené

Gabera Pavel, 52, 986 01 Biskupice

Obec Fiľakovské Kováče

27.11.2020

20405110

Objednávame si u Vás zrnkovú kávu a balík čajov.

52,68 EUR päťdesiatdva eur 68 eurocentov

Popradske.sk

Obec Fiľakovské Kováče

21.10.2020

20/2020

Objednávame si u Vás výrobu a dodanie reprezentačných bavlnených tašiek neutrálnej farby s potlačou

Neuvedené

Andrea Fábry Kubišová - ENY, Dobšinského 1A, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

21.10.2020

17113870

Objednávame si u Vás kancelárske potreby.

159,49 EUR

TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

21.10.2020

19/2020

Objednávame si u vás maľbu stien a stropov,výspravky pred maľovaním a výmenu cokla v dome smútku v o

Neuvedené

Štefan Mátyáš

Obec Fiľakovské Kováče

02.10.2020

18/2020

objednávam si u Vás terénu ako aj priebeh inžinierskych sietí pre obec Fiľ.Kováče /vytýčenie a zamer

600,00 EUR šesťsto

Gabera Pavel, 52, 986 01 Biskupice

Obec Fiľakovské Kováče

02.10.2020

17/2020

Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie vnútornej elektroinštalácie pre kultúrny

600,00 EUR šesťsto

e.Linee s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

09.09.2020

16/2020

Objednávame si u Vás dodanie 1 ks/1100 l plastového kontajneru na plasty .

410,00 EUR štyristodesať

BINS s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra

Obec Fiľakovské Kováče

09.09.2020

15/2020

Objednávame si u Vás dodanie reklamných predmetov.

412,00 EUR štyristodvanásť

Nier Fine Wines SK s.r.o., Hattalova 12/A, 813 61 Bratislava

Obec Fiľakovské Kováče

08.09.2020

17113067

Objednávame si u Vás zásobník na utierky.

180,01 EUR jednostoosemdesiat

TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

02.09.2020

14/2020

Objednávame si u Vás výmenu dlažby v celkovej výmere 50 m a maľbu stien v dome smútku vo Fiľ.Kľačano

1 992,89 EUR jedentisícdeväťstodeväťdesiatdva

Štefan Mátyáš

Obec Fiľakovské Kováče

14.08.2020

2020254057

Objednávame si u Vás jednorázové rúška na tvár 100 ks

45,00 EUR štyridsaťpäť

CARAGE s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

12.08.2020

423829581

objednávame si u Vás WIFI systém TP-link

193,89 EUR jednostodeväťdesiattri a 89/100

Alza.cz.

Obec Fiľakovské Kováče

10.08.2020

1597063117

Objednávame si u Vás dezinfekčný univerzálny čistič 5 ks

29,35 EUR dvadsaťdeväť eur 35 centov

Office depot,s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

28.08.2020

13/2020

Objednávame si u Vás nápis Materská škola - Óvoda a tiež tabule štátneho znaku a erbu obce Fiľakovsk

645,40 EUR štyristoštyridsaťpäť

Jozef Šmrhola -OLYMP

Obec Fiľakovské Kováče

12.08.2020

12/2020

Objednávame si u Vás prieskum terénu ako aj priebeh inžinierskych sietí pre obce Fiľ.Kováče,Kurtáň a

868,00 EUR osemstošesťdesiatosem

Gabera Pavel, 52, 986 01 Biskupice

Obec Fiľakovské Kováče

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: