Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.11.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-16-11-2020-SK

590,00 EUR päťstodeväťdesiat

Obec Fiľakovské Kováče

Galielo Corporation s.r.o.

13.11.2020

Kúpno-predajná zmluva

10/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

PEKAREN s.r.o., Športová 2, 98511 Halič

23.10.2020

Zmluva o dielo

2/2020

31 797,19 EUR tridsaťjedentisícsedemstodeväťdesiatsedem

Milan Goljan

Obec Fiľakovské Kováče

16.10.2020

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu

SC2020/SBA/222

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

MET Slovakia,a.s.

14.10.2020

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

3/2020

42,00 EUR štyridsaťdva

Obec Fiľakovské Kováče

Regionálne centrum Slobody zvierat v LC

12.10.2020

Zmluva o zabezpečení projektového manažmenatu

9/2020

800,00 EUR osemsto

Fénnix s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

29.09.2020

Zmluva o duálnom vzdelávaní

006/2020/SDV

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Obchodná akadémia Lučenec

18.09.2020

Kúpna zmluva

8/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

Ing. Slavomír Kučera, 119, 986 01 Fiľakovské Kováče

18.09.2020

Rámcová kúpna zmluva

6/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

Soldanus Group s.r.o., 1991, 984 01 Lučenec

18.09.2020

Zmluva o zabezpečení stravy pre ZŠ a MŠ0 Šávoľ

5/2020

Neuvedené

Obec Šávoľ

Obec Fiľakovské Kováče

28.08.2020

Zmluva na prenájom sály

7/2020

40,00 EUR štyridsať

Rácová Ida

Obec Fiľakovské Kováče

14.08.2020

Zmluva o dielo

2020073101

16 000,00 EUR šesťnásťtisíc eur

Rozvoj regiónov,združ,práv osôb

Obec Fiľakovské Kováče

05.08.2020

Zmluva o dielo

02/2020

2 128,00 EUR dvetisícstodvadsaťosem

Pavel Gabera

Obec Fiľakovské Kováče

08.07.2020

Zmluva o prenájme

4/2020

40,00 EUR štyridsať

Csemadok ZO

Obec Fiľakovské Kováče

29.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020

376/2020/ODDRF

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Obec Fiľakovské Kováče

BBSK

22.06.2020

zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu KO

4/2020

13 393,14 EUR trinásťtisíctristodeväťdesiattri eur ročne

Obec Fiľakovské Kováče

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

19.06.2020

Zmluva na prenájom sály

3/2020

40,00 EUR styridsať

Gabriel Bálint

Obec Fiľakovské Kováče

04.06.2020

Dohoda o cene

01/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

A-mole s.r.o., 175, 986 01 Kurtáň

14.05.2020

Dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní

2/2020

Neuvedené

Obec Šiatorská Bukovinka

Obec Fiľakovské Kováče

29.04.2020

Orange Slovensko a.s.

A14740382/A14740362/ A14740334

Neuvedené

Orange Slovensko a.s.

Orange Slovensko a.s.

01.04.2020

Zmluva

č.1420591

1 400,00 EUR jedentisícštyristo

Obec Fiľakovské Kováče

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

25.03.2020

Zmluva o dielo č.01/2020

01/2020

4 480,00 EUR štyritisícštyristoosemdesiat

Ladislav Gyerpál

Obec Fiľakovské Kováče

02.03.2020

zmluva o dodávku a servis dochádzkového systému Fingera

220532

1 197,60 EUR

Obec Fiľakovské Kováče

Innovatrics,s.r.o

20.02.2020

dodatok č. 3

dodatok č. 3 k Zmluve 831601

Neuvedené

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

17.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

č.PHZ-OPK1-2019-003366

30 000,00 EUR tridsaťtisíc

Obec Fiľakovské Kováče

Ministerstvo vnútra SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: