Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.01.2020

Rámcová kúpno-predajná zmluva

1/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

Adria Gold Slovakia, spol. s r.o., Šávoľská 324/3, 986 01 Fiľakovo

25.11.2019

Zmluva o dielo

21/2019

20 995,40 EUR dvadsaťtisícdeväťstodeväťdesiatpäť 40/100

Milan Goljan, Mlynská 107/2, 985 56 Tomášovce

Obec Fiľakovské Kováče

20.11.2019

Zmluva o dielo

MAS106/7.4.F

750,00 EUR sedemstopäťdesiat

Ing.Norber Kovács-KONpakt

Obec Fiľakovské Kováče

18.11.2019

Zmluva o dielo

20/2019

11 891,04 EUR jedenásťtisícosemstodeväťdesiatjeden

SHI - Pavol Murár

Obec Fiľakovské Kováče

11.11.2019

Zmluva o dielo č.19

19/2019

7 223,46 EUR sedemtisícdvestodvadsaťtri 46/100

ELIB s.r.o., Ulica osloboditeľov 2837/9, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

11.11.2019

Zmluva o dielo č.18

18/2019

7 911,31 EUR sedemtisícdeväťstojedenásť 31/100

Ladislav Gyerpál -GYL, 165, 986 01 Kurtáň

Obec Fiľakovské Kováče

08.11.2019

Zmluva o dielo

18-1/2019

Neuvedené

EPIC Partner a.s.

Obec Fiľakovské Kováče

05.11.2019

Zmluva o pripojení zariadenia

4300121419

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.-od 01.03.2018, Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina

Obec Fiľakovské Kováče

04.11.2019

Darovacia zmluva

07836/2019/SEP/OMTZ-008

Neuvedené

Národný bezpečnostný úrad

Obec Fiľakovské Kováče

01.10.2019

Zmluva o zabezpečí stravy pre ZŠ a MŠ Šávoľ

17/2019

Neuvedené

Obec Šávoľ

Obec Fiľakovské Kováče

20.09.2019

Zmluva o dielo

16/2019

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

Kinga Triznová

Obec Fiľakovské Kováče

18.09.2019

Rámcová kúpna zmluva

15/2019

Neuvedené

Simon-Styl, 120, 980 44 Lenartovce

Obec Fiľakovské Kováče

18.09.2019

Rámcová kúpna zmluva

14/2019

Neuvedené

Soldanus Group s.r.o., 1991/12, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

dodatok k zmluve o poskytovaní audítorských služieb

2

300,00 EUR tristo

D.E.A. AUDIT s.r.o., Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

poistná zmluva

13/2019

153,73 EUR jednostopäťdesiattri eur a 73 eurocentov

Komunálna poisťovňa, Horná 25, 974 01 Banská Bystrica

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

Kúpno -predajná zmluva

12/2019

Neuvedené

PEKAREN s.r.o., Športová 2, 98511 Halič

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

kúpna zmluva

11/2019

Neuvedené

Ing. Slavomír Kučera, 119/0, 986 01 Fiľakovské Kováče

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

zmluva o dielo

10/2019

30,00 EUR tridsať

Miroslava Podhorová

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

Zmluva o dielo

09/2019

60,00 EUR šesťdesiat

Virág Fanni Fekete

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

zmluva o dielo

08/2019

30,00 EUR tridsať

Eva Tőreová

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

zmluva o dielo

07/2019

30,00 EUR tridsať

Márk Krajcsa

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

Zmluva o dielo

06/2019

30,00 EUR tridsať

Frederika Györgyová

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

Zmluva o dielo

05/2019

30,00 EUR tridsať

Máté György

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

Zmluva o dielo

4/2019

30,00 EUR tridsať

Júlia Valková

Obec Fiľakovské Kováče

28.08.2019

Zmluva na prenájom

03/2019

50,00 EUR päťdesiat

Attila Vetrák

Obec Fiľakovské Kováče

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: