Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.11.2019

Zmluva o dielo č.19

19/2019

7 223,46 EUR sedemtisícdvestodvadsaťtri 46/100

ELIB s.r.o.

Obec Fiľakovské Kováče

11.11.2019

Zmluva o dielo č.18

18/2019

7 911,31 EUR sedemtisícdeväťstojedenásť 31/100

Ladislav Gyerpál -GYL, 165, 986 01 Kurtáň

Obec Fiľakovské Kováče

08.11.2019

Zmluva o dielo

18-1/2019

Neuvedené

EPIC Partner a.s.

Obec Fiľakovské Kováče

05.11.2019

Zmluva o pripojení zariadenia

4300121419

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.-od 01.03.2018, Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina

Obec Fiľakovské Kováče

04.11.2019

Darovacia zmluva

07836/2019/SEP/OMTZ-008

Neuvedené

Národný bezpečnostný úrad

Obec Fiľakovské Kováče

01.10.2019

Zmluva o zabezpečí stravy pre ZŠ a MŠ Šávoľ

17/2019

Neuvedené

Obec Šávoľ

Obec Fiľakovské Kováče

20.09.2019

Zmluva o dielo

16/2019

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

Kinga Triznová

Obec Fiľakovské Kováče

18.09.2019

Rámcová kúpna zmluva

15/2019

Neuvedené

Simon-Styl, 120, 980 44 Lenartovce

Obec Fiľakovské Kováče

18.09.2019

Rámcová kúpna zmluva

14/2019

Neuvedené

Soldanus Group s.r.o., 1991/12, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

dodatok k zmluve o poskytovaní audítorských služieb

2

300,00 EUR tristo

D.E.A. AUDIT s.r.o., Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

poistná zmluva

13/2019

153,73 EUR jednostopäťdesiattri eur a 73 eurocentov

Komunálna poisťovňa, Horná 25, 974 01 Banská Bystrica

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

Kúpno -predajná zmluva

12/2019

Neuvedené

PEKAREN s.r.o., Športová 2, 98511 Halič

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

kúpna zmluva

11/2019

Neuvedené

Ing. Slavomír Kučera, 119/0, 986 01 Fiľakovské Kováče

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

zmluva o dielo

10/2019

30,00 EUR tridsať

Miroslava Podhorová

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

Zmluva o dielo

09/2019

60,00 EUR šesťdesiat

Virág Fanni Fekete

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

zmluva o dielo

08/2019

30,00 EUR tridsať

Eva Tőreová

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

zmluva o dielo

07/2019

30,00 EUR tridsať

Márk Krajcsa

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

Zmluva o dielo

06/2019

30,00 EUR tridsať

Frederika Györgyová

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

Zmluva o dielo

05/2019

30,00 EUR tridsať

Máté György

Obec Fiľakovské Kováče

11.09.2019

Zmluva o dielo

4/2019

30,00 EUR tridsať

Júlia Valková

Obec Fiľakovské Kováče

28.08.2019

Zmluva na prenájom

03/2019

50,00 EUR päťdesiat

Attila Vetrák

Obec Fiľakovské Kováče

14.08.2019

Darovacia zmluva

DZ01/2019/917

nula

Obec Fiľakovské Kováče

Inšpektorát práce Košice

12.08.2019

Dodatok č.2 k Zmluve č.372017 o poskytovaní audítorských služieb

2/372017

720,00 EUR sedemstodvadsať eur

Obec Fiľakovské Kováče

D.E.A. AUDIT s.r.o., Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec

06.08.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

A1113693

47,50 EUR štyridsaťsedem 50/100 eur

Obec Fiľakovské Kováče

Orange Slovensko a.s.

17.07.2019

Zmluva

1176/2019/ODDRF

1 375,00 EUR jedentisíctristosedemdesiatpäť

BBSK

Obec Fiľakovské Kováče

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: