Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky nájdete tu: https://www.rzof.sk/filakovske_kovace

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.09.2020

Kúpna zmluva

8/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

Ing. Slavomír Kučera, 119/0, 986 01 Fiľakovské Kováče

18.09.2020

Rámcová kúpna zmluva

6/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

Soldanus Group s.r.o., 1991/12, 984 01 Lučenec

18.09.2020

Zmluva o zabezpečení stravy pre ZŠ a MŠ0 Šávoľ

5/2020

Neuvedené

Obec Šávoľ

Obec Fiľakovské Kováče

28.08.2020

Zmluva na prenájom sály

7/2020

40,00 EUR štyridsať

Rácová Ida

Obec Fiľakovské Kováče

14.08.2020

Zmluva o dielo

2020073101

16 000,00 EUR šesťnásťtisíc eur

Rozvoj regiónov,združ,práv osôb

Obec Fiľakovské Kováče

05.08.2020

Zmluva o dielo

02/2020

2 128,00 EUR dvetisícstodvadsaťosem

Gabera Pavel, 52, 986 01 Biskupice

Obec Fiľakovské Kováče

08.07.2020

Zmluva o prenájme

4/2020

40,00 EUR štyridsať

Csemadok ZO

Obec Fiľakovské Kováče

29.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020

376/2020/ODDRF

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Obec Fiľakovské Kováče

BBSK

22.06.2020

zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu KO

4/2020

13 393,14 EUR trinásťtisíctristodeväťdesiattri eur ročne

Obec Fiľakovské Kováče

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

19.06.2020

Zmluva na prenájom sály

3/2020

40,00 EUR styridsať

Gabriel Bálint

Obec Fiľakovské Kováče

04.06.2020

Dohoda o cene

01/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

A-mole s.r.o., 175, 986 01 Kurtáň

14.05.2020

Dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní

2/2020

Neuvedené

Obec Šiatorská Bukovinka

Obec Fiľakovské Kováče

29.04.2020

Orange Slovensko a.s.

A14740382/A14740362/ A14740334

Neuvedené

Orange Slovensko a.s.

Orange Slovensko a.s.

01.04.2020

Zmluva

č.1420591

1 400,00 EUR jedentisícštyristo

Obec Fiľakovské Kováče

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

25.03.2020

Zmluva o dielo č.01/2020

01/2020

4 480,00 EUR štyritisícštyristoosemdesiat

Ladislav Gyerpál

Obec Fiľakovské Kováče

02.03.2020

zmluva o dodávku a servis dochádzkového systému Fingera

220532

1 197,60 EUR

Obec Fiľakovské Kováče

Innovatrics, s.r.o., Pri vinohradoch 82, 810 00 Bratislava

20.02.2020

dodatok č. 3

dodatok č. 3 k Zmluve 831601

Neuvedené

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

17.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

č.PHZ-OPK1-2019-003366

30 000,00 EUR tridsaťtisíc

Obec Fiľakovské Kováče

Ministerstvo vnútra SR

12.02.2020

Dodatok č.1

Dodatok č.1/2020 ku zmluve č.621701

Neuvedené

Brantner Gemer,s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Obec Fiľakovské Kováče

03.02.2020

Zmluva o spolupráci

3/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

20.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z r ozpočtu obce Fiakovské Kováče

2/2020

4 000,00 EUR styritisíc

Csemadok ZO

Obec Fiľakovské Kováče

20.01.2020

Rámcová kúpno-predajná zmluva

1/2020

Neuvedené

Obec Fiľakovské Kováče

Adria Gold Slovakia, spol. s r.o., Šávoľská 324/3, 986 01 Fiľakovo

25.11.2019

Zmluva o dielo

21/2019

20 995,40 EUR dvadsaťtisícdeväťstodeväťdesiatpäť 40/100

Milan Goljan, Mlynská 107/2, 985 56 Tomášovce

Obec Fiľakovské Kováče

20.11.2019

Zmluva o dielo

MAS106/7.4.F

750,00 EUR sedemstopäťdesiat

Ing.Norber Kovács-KONpakt

Obec Fiľakovské Kováče

18.11.2019

Zmluva o dielo

20/2019

11 891,04 EUR jedenásťtisícosemstodeväťdesiatjeden

SHI - Pavol Murár

Obec Fiľakovské Kováče

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: